• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 27 พ.ค. 2563 อ่าน [6]

...
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2563 ด้วยแอปพลิเคชั่น ZOOM โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อรับทราบและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบในภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์