• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจแนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 27 พ.ค. 2563 อ่าน [4]

...
วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563) นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ออกตรวจแนะนำการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงฤดูกาลผลไม้ ณ ตลาดสดเทศบาลชุมแพและตลาดดีบุญมี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปิดป้ายแสดงราคา และเครื่องชั่งส่วนใหญ่มีความเที่ยงตรง ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์