• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภค-บริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 เม.ย. 2563 อ่าน [3]

...
พาณิชย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภค-บริโภค

วันนี้ (20 เมษายน 2563) นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นางสาวนงค์นุช อุดมคำ ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะทำงานเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านอุปโภคบริโภค ระดับจังหวัด ตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 269/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 1/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 และคณะทำงานศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น (เพิ่มเติม) ตามคำสั่งจังหวัดขอนแก่น ที่ 1297/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะทำงานด้านตรวจสอบการควบคุมสินค้า โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น คลังจังหวัดขอนแก่น แรงงานจังหวัดขอนแก่น อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น เป็นคณะทำงาน และผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ร่วมกันออกตรวจติดตามความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน สำรวจปริมาณสินค้าให้มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และดูแลผู้ประกอบธุรกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดมิให้มีการกักตุนสินค้า ณ ห้างค้าปลีกค้าส่งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ห้างเทสโก้ โลตัส สาขาเมืองเก่า ห้างสยามแม็คโคร สาขาขอนแก่น ห้างบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นต์เตอร์ สาขา 1 ห้างเซ็นโทซ่า สาขาถนนมะลิวัลย์ ท๊อปซุปเปอร์มาร์เก็ต สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น และห้างเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า ขอนแก่น 2 ผลการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งด้านราคาและปริมาณที่จัดเก็บมีเพียงพอต่อความต้องการ ไม่พบการกักตุนสินค้าและไม่พบว่ามีสินค้าชนิดใดขาดสต๊อกหรือขาดแคลน โดยเฉพาะสินค้าประเภท ข้าวสาร น้ำตาลทราย น้ำมันพืช น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นมผง ไข่ไก่ เนื้อหมู เนื้อไก่ ผงซักฟอก และสินค้าอื่นๆ ไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์