• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 อ่าน [15]

...
เมื่อวันที่ (1 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น. นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ โดยตรวจสอบการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ฉบับที่ 4 และ 5 ณ ห้างดูโอม (Do Home) จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ และได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประกาศหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 ตามประกาศของจังหวัดขอนแก่นฯ โดยได้อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์สายด่วน 1746 043-232-611 ถึง 28 และเว็บไซต์ www.dohome.co.th

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์