• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การรวบรวมกระจายสินค้าไข่ไก่ ณ ไพศาลฟาร์ม อำเภอพระยืน และ บจก ซีพี สาขาอำเภอชุมแพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 อ่าน [7]

...
 เมื่อวันที่ (1 เมษายน 2563) คณะทำงานด้านตรวจสอบควบคุมสินค้าจังหวัดขอนแก่น นำโดยนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคลังจังหวัดขอนแก่น แรงงานจังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ติดตามตรวจสอบสถานการณ์การรวบรวมกระจายสินค้าไข่ไก่ ณ ไพศาลฟาร์ม อำเภอพระยืน และ บจก ซีพี สาขาอำเภอชุมแพ

จังหวัดขอนแก่นมีฟาร์มสามารถผลิตไข่ไก่ส่งให้ศูนย์รวบรวมไข่ไก่จำนวน 134 ฟาร์มและศูนย์รวบรวมไข่ไก่ขนาดใหญ่จำนวน 5 แห่งด้วยกัน โดยมีกำลังการผลิตประมาณ 1.5 ล้านฟองต่อวันและมีการขออนุญาตนำเข้าประมาณวันละ 3 ล้านฟองต่อวัน เพื่อบริโภคในภาวะปกติของจังหวัดขอนแก่น การบริโภคของจังหวัดขอนแก่นอยู่ที่ประมาณ 3-4 ล้านฟองต่อวันทั้งนี้รวมถึงการทำขนมเบเกอรี่ ร้านอาหาร โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีฟาร์มอิสระอีกจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถผลิตไข่ไก่ป้อน ตลาดสด และร้านอาหาร ได้ทุกวันเช่นกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการ/ผู้รวบรวมยืนยันให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจว่ามีไข่ไก่เพียงพอต่อความต้องการเนื่องจากไข่ไก่ยังสามารถผลิตได้ทุกวันและปริมาณเท่าเดิมแต่การบริโภคบางส่วนของผู้บริโภคได้ลดน้อยลงเช่นในส่วนของโรงเรียน ร้านอาหาร โรงแรม เบเกอรี่ สถานประกอบการบางแห่งได้ลดจำนวนการสั่งซื้อลง มีเพียงภาคครัวเรือนที่มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเนื่องจากกลัวว่าจะหาซื้อไข่ไก่ไม่ได้

จากการตรวจสอบผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกห้างสรรพสินค้าและตลาดโดยในช่วงวันที่ 23 - 28 มีนาคม ที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาดมากขึ้นและมีการปรับราคาสูงขึ้นเนื่องจากความต้องการของภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าว แต่หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 29-31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาสถานการณ์ไข่ไก่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติสินค้ามีเพียงพอราคาเริ่มปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในตลาดสด ส่วนในห้างสรรพสินค้ายังคงตรึงราคาให้กับผู้บริโภคแต่จะอาจจะมีการจำกัดจำนวนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการได้อย่างทั่วถึงส่วนผู้บริโภคยังสามารถเลือกซื้อ ไข่ไก่ได้ตามจำนวนที่ต้องการ ผู้รวบรวมรายใหญ่ยังยืนยันอีกว่าไข่ไก่ของจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณเพียงพอและสามารถกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงเช่นสกลนคร อุดรธานี มหาสารคาม กรุงเทพและจังหวัดอื่นๆได้อีกด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์