• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจสอบและติดตามภาวะราคาไข่ไก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 31 มี.ค. 2563 อ่าน [9]

...
วันนี้ (30 มีนาคม 2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ออกตรวจสอบและติดตามภาวะราคาไข่ไก่ในเขตพื้นที่อำเภอพลและอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบพบว่า อ.พล ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคาแผงละ 125-130 บาท เบอร์ 1 ราคาแผงละ 120-125 บาท เบอร์ 2 ราคาแผงละ 114.- บาท เบอร์ 3 ราคาแผงละ 105-108 บาท อำเภอบ้านไผ่ ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคาแผงละ 130-135 บาท เบอร์ 2 ราคาแผงละ 125 บาท เบอร์ 3 ราคาแผงละ 120 บาท สถานการณ์ ณ ขณะนี้มีไข่ไก่จำหน่ายแต่มีปริมาณน้อย เนื่องจากการสั่งซื้อจากฟาร์มผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย มีการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อ โดยส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อจากฟาร์มในพื้นที่ คือ พลวิทยาฟาร์ม อ.พล จ.ขอนแก่น ซึ่งราคาไข่ไก่มีแนวโน้มราคาลดลงจากสัปดาห์ก่อนเฉลี่ยแผงละ 5-10 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์