• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

มประชุมคณะกรรมการในศูนย์บริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 31 มี.ค. 2563 อ่าน [6]

...
เมื่อวันที่ (30 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลกลางจังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในศูนย์บริหารราชการในสถาณการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน เพื่อปรึกษาหารือมาตราการป้องกันตามที่สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์