• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 27 มี.ค. 2563 อ่าน [12]

...
วันนี้ (26 มีนาคม 2563) กลุ่มกํากับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายไข่ไก่และการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผลการตรวจสอบปรากฏดังนี้
- ห้างเทสโก้โลตัส, เทสโก้โลตัสเอ็กซ์เพรส, มินิบิ๊กซี ฯลฯ ไม่มีไข่ไก่จำหน่าย ขาดตลาด 1-2 วัน
- ห้างแมคโคร สาขา ชุมแพ มีการจำหน่ายไข่ไก่วันละ 3 รอบๆ ละ 300 แผง (เบอร์ 3) ราคา 90 บาท และจัดให้มีสินค้าทดแทน ได้แก่ ไข่เป็ด ไข่นกกระทา ไข่เยี่ยวม้า ฯลฯ โดยจำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 แผง
- เบทาโกรชุมแพ ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 114.- เบอร์ 2 ราคา 105.- เบอร์ 3 ราคา 102.- สินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเนื่องจากจำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 แผง
ในส่วนของหน้ากากอนามัย (สีขาว-เขียว) ขณะนี้ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีสินค้า โดยประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ใช้หน้ากากผ้าทดแทน ในส่วนของห้างเทสโก้โลตัส สาขาชุมแพ มีแผนการจำหน่ายหน้ากากที่ได้รับการจัดสรรจากกรมการค้าภายใน ประมาณ 100 ชิ้น โดยจะจำหน่ายในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563
ห้างแมคโคร สาขาชุมแพ จำหน่าย 400 แพ็ค/วัน ในราคาชิ้นละ 2.50 บาท จำกัด 1 คนต่อ 4 ชิ้น หรือแพ็คละ 10 บาท และเปิดจำหน่ายเพียงวันละ 1 รอบจนกว่าสินค้าจะหมด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์