• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์”

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 23 มี.ค. 2563 อ่าน [16]

...
พาณิชย์ฯ เป็นประธานเปิดงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์”

วันนี้ (19 มีนาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เป้นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ด้วยระบบบริหาร คุณภาพตามมาตรฐานสากล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านบริหารจัดการองค์กร เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) และการใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
เชื่อมโยงข้อมูลธุรกิจให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์