• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ห่างไกล "โควิด 19" กับ DBD ด้วย e-Service ระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 23 มี.ค. 2563 อ่าน [2]

...
ห่างไกล "โควิด 19" กับ DBD ด้วย e-Service ระบบให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองสำเนาเอกสาร และถ่ายเอกสารผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่าน www.dbd.go.th หัวข้อ "บริการออนไลน์" คลิกเลือก "ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา"
สามารถชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ผ่าน Internet Banking หรือ Mobile Banking ได้

e-Service คลิก https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml

?? กลุ่ม DBD e-Service
https://www.facebook.com/groups/518655065154723/

#DBDBIT #DBD #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กระทรวงพาณิชย์ #DBDeServie #หนังสือรับรอง #งบการเงิน #บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์