• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 10 มี.ค. 2563 อ่าน [144]

...
       เมื่อวันที่ (10 มีนาคม 2563) เวลา 13.30 น. นายจีระศักดิ์ ศรีเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น) ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กรอ.กลุ่มจังหวัด) โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน 
ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์