• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2562/63

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 30 ม.ค. 2563 อ่าน [196]

...
           เมื่อวันที่ (30 มกราคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2562/63 โดยมีนายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดประกวดข้าวในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์การเกษตรให้เกิดการพัฒนาคุณภาพข้าวให้มีคุณภาพดีเป็นไปตามมาตรฐานในเชิงพาณิชย์

รางวัลชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดขอนแก่น ปีการเพาะปลูก 2562/63
ประเกทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินสด 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นางสุมาพร นาบำรุง
รางวัลที่ 2 เงินสด 5,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายวิจิตร กระโจมทอง
รางวัลที่ ๓ เงินสด 4,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายชรินทร์ กระโจมทอง
รางวัลชมเชย เงินสด 2,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นายสมพงษ์ ทองโคตร

ประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านโนนพะยอม
รางวัลที่ 2 เงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลโนนธาตุ
รางวัลที่ 3 เงินสด 6,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ได้แก่กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวตำบลหนองไผ่
 
 


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์