• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ออกตรวจคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 2 ธ.ค. 2562 อ่าน [6]

...
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นายชัยยะเจตน์ จันทร์อักษร พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมออกตรวจคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในช่วงเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 ซึ่งมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงนิยมเดินทางเข้ามาพักและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจ 4 คณะ เพื่อขอความร่วมมือและให้คำแนะนำพร้อมกำชับผู้ประกอบปิดป้ายราคาให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเปิดเผย พร้อมทั้งแจกประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการ ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการปิดป้ายราคาเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์