• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 2 ธ.ค. 2562 อ่าน [7]

...
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางนงค์นุช ปานแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางนงค์นุช ปานแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/63 ณ ศูนย์ค้าส่ง ประตูน้ำขอนแก่น และตลาดต้นตาล ขอนแก่น ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ไม่พบผู้กระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดีน.จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ลงพื้นที่ตรวจป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/63 ณ ศูนย์ค้าส่ง ประตูน้ำขอนแก่น และตลาดต้นตาล ขอนแก่น ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ไม่พบผู้กระทำความผิดละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมแนะนำผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์