• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs,KHONKAEN

ประชุมชี้แจงเกษตรกรในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีที่ประสบปัญหาโรคใบด่างในมันสำปะหลัง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 3 ต.ค. 2562 อ่าน [14]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์