• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

- เมษายน 2562 จังหวัดขอนแก่นมีนิติบุคคลคงอยู่ในปี 2562 จำนวน 8,666 ราย ทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 63,964 ล้านบาท - นิติบุคคลจัดตั้งใหม่ในเดือนเมษายน 2562 จำนวน 88 ราย โดยธุรกิจที่มีจำนวนจัดตั้งสูงสุด คือ การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์ 30 ราย เงินทุนจดทะเบียนรวม 25.50 ล้านบาท มีการยกเลิกกิจการ จำนวน 20 ราย โดยธุรกิจที่มีจำนวนยกเลิกกิจการสูงสุด คือ การก่อสร้าง 5 ราย เงินทุนจดทะเบียนรวม 5.00 ล้านบาท

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 พ.ค. 2562 อ่าน [8]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์