• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 3 ต.ค. 2565 อ่าน [69]

...

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด จำนวน 1 อัตรา
- เงินเดือน 12,000.- บาท - สัญญาจ้าง 1 ปี ( ต.ค.65-ก.ย.66)- วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

รายละเอียดเพิ่มเติม https://khonkaen.moc.go.th/
เอกสารแนบ https://drive.moc.go.th/index.php/s/yy7QtYnTc97wmR8
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 4 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 2

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
4/1 หน้าศูนย์ีหน้าศูนย์ราชการ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. 043-236571

 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ใบรับสมัคร ทีมเซลล์แมน.docx

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์