• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานฯ

20 ก.ย. 2565 อ่าน [4]

...
พาณิชย์ฯขอนแก่นจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลและการตลาดผ้าทออีสานในอนาคต “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2021– 2022” ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกรีนโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลและการตลาดผ้าทออีสานในอนาคต “มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esan Fabric Expo 2021– 2022” พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายของผู้ประกอบการผ้าทอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และรับฟังผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากลในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ –๒๕๖๕ ที่ผ่านมาในบทบาทสำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ต้องเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์ของผ้าทออีสานให้เป็นที่รู้จักและเกิดผลเป็นรูปธรรมโดยการจัดหาเวทีเพื่อใช้ในการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าทอสร้างโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ใช้ผ้าทออีสานเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ และสร้างการจดจำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจฐานรากของประเทศมีความเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมรับฟังการเสวนาในหัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานที่ตรงตามความต้องการของตลาดเทรนด์รักษ์โลกในตลาดงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์