• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

งานวันครบรอบ 77 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำปี2565

7 ก.ย. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 1 ก.ย. 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนเเก่น โดยหัวหน้ากลุ่มทะเบียนเละอำนวยความสะดวกทางการค้า นางปิยวรรณ โยมา เข้าร่วมงานวันครบรอบ 77 ปี วันเอกราชประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำปี2565 ณ ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะขอนเเก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์