• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มรดกสิ่งทอเมืองหัตถกรรมโลกและแฟชั่น กับอุตสาหกรรมไมซ์

24 ส.ค. 2565 อ่าน [4]

...
วันที่ 22 ส.ค.2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานแสดงสินค้าระดับสากล ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มรดกสิ่งทอเมืองหัตถกรรมโลกและแฟชั่น กับอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ศูนย์วิจัยชุมชนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ บ้านหนองบัวน้อย อ.พล จ.ขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 50 ราย จากรายงานสถานการณ์เคหะสิ่งทอ คาดการณ์การส่งออกสินค้าเคหะสิ่งทอของไทย ปี 2565 จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) มูลค่าการส่งออกตั้งแต่มกราคม - มิถุนายน 2565 มีมูลค่า 106.76 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวที่ร้อยละ 8.58 (YOY) ญี่ปุ่นยังคงเป็นตลาดส่งออกสำคัญ อันดับ 1 มีมูลค่าการส่งออก 20.48 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ลดส่งร้อยละ 15.08 YOY) ประเทศที่มีอัตราขยายตัวสูงสุด คือ เมียนมา ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 6 มีมูลค่าการส่งออก 4.87 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 64.15 YOY การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศจำเป็นต้องเร่งพัฒนาการผลิตให้ทันสมัยและเป็นสากล ยกระดับสินค้าให้ถึงมาตรฐานของประเทศคู่ค้าและมาตรฐานของผู้บริโภค สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดจากศักยภาพที่มีอยู่ ใช้ประโยชน์จากสินค้าที่โดดเด่นและเป็นจุดแข็ง จับตาดูเทรนด์การตลาดโลกซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้ดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมกับการปกป้องสิ่งแวดล้อม การหหันกลับสู่ธรรมชาติการดำเนินธุรกิจที่ให้คุณค่าต่อสั่งคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กระแสการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตในบ้านมากขึ้นการใช้ชีวิตกลางแจ้ง กระแสการเข้าสู่สังคมสูงวัย งานฝีมือ ความมีตัวตนที่ชัดเจน ความทนทาน ของสินค้า อายุการใช้งานที่ยาวนาน และการปรับใช้ได้หลายวัตถุประสงค์ เป็นสิ่งสำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์