• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มรดกสิ่งทอเมืองหัตถกรรมโลกและแฟชั่น กับอุตสาหกรรมไมซ์

18 ส.ค. 2565 อ่าน [3]

...
?? ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มรดกสิ่งทอเมืองหัตถกรรมโลกและแฟชั่น กับอุตสาหกรรมไมซ์ (WCC Textile Heritage and Fashion X MICE Industry)
?? พบกับการบรรยายในหัวข้อ
? เมืองหัตถกรรมโลก ความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานมรดกสิ่งทอ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล
? การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ตรงตามความต้องการของตลาดงานแสดงสินค้าระดับสากล วิทยากรจาก พัฒนาการจังหวัด สำนักพัฒนาชุมชน จังหวัดขอนแก่น และพาณิชย์จังหวัด (หรือผู้แทน) สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดขอนแก่น
? มุมมองผู้ซื้อในอุตสาหกรรมไมซ์กับชุมชนสิ่งทอ วิทยากรโดย คุณภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
? แฟชั่นสิ่งทอกับการออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ วิทยากรโดย ดร.เกศินี ศรีสองเมือง
?? วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565
?? เวลา 09:00-16:00 น.
?? ณ ศูนย์วิจัยชุมชนเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ บ้านหนองบัวน้อย อ.พล จ.ขอนแก่น
?? ลงทะเบียนเข้าร่วม คลิ๊ก https://kku.world/g8221
*รับจำกัด 20 ท่าน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์