• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

แจ้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถเข้าใช้งานได้

15 ส.ค. 2565 อ่าน [1]

...
??แจ้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาไม่สามารถเข้าใช้งานได้
??ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ที่??
??สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โทร. 043-241184 และ 043-241519

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์