• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการเกี่ยวกับฉลากสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าประเภทชุดไทยธรรมและชุดสังฆทาน

19 ก.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สคบ. จ. ขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น กอ.รมน. และเทศบาลนครขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการเกี่ยวกับฉลากสินค้าและการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าประเภทชุดไทยธรรมและชุดสังฆทาน ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อเป็นการตรวจสอบและกำชับให้ผู้ประกอบธุรกิจถือปฏิบัติตามกฎหมาย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์