• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 6/2565

19 ก.ค. 2565 อ่าน [2]

...
ประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 6/2565
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2565 โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน
เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น ผลการดำเนินงานตามกระบวนการทำงานที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น แนวทางการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี 2565 เรื่องเพื่อพิจารณา การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐหมวด 4 หมวด 6 และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะได้รับการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงานในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์