• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไพล ด้วยห่วงโซ่คุณค่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

19 ก.ค. 2565 อ่าน [4]

...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมติดตามการดำเนินโครงการวิจัยภายใต้โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไพล ด้วยห่วงโซ่คุณค่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการยกระดับสมุนไพรไพล ดังนี้
1. ระดับต้นน้ำคือการเสริมเสริมการปลูกให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม GAP
2. ระดับกลางน้ำส่งเสริมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงทุก Lifestyle
3. ระดับปลายน้ำส่งเสริมการตลาดออนไลน์และออกงานแสดงสินค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืนต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์