• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

วิเคราะห์ธุรกิจการค้า จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 21 มิ.ย. 2565 อ่าน [59]

...
ปี 2562
เดือน มกราคม 2562
เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เดือน มีนาคม 2562
เดือน เมษายน 2562
เดือน พฤษภาคม 2562
เดือน มิถุนายน 2562
เดือน กรกฎาคม 2562
เดือน สิงหาคม 2562
เดือน กันยายน 2562
เดือน ตุลาคม 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน ธันวาคม 2562


ปี 2563
เดือน มกราคม 2563
เดือน กุมภาพันธ์ 2563
เดือน มีนาคม 2563
เดือน เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม 2563
เดือน มิถุนายน 2563
เดือน กรกฎาคม 2563
เดือน สิงหาคม 2563
เดือน กันยายน 2563
เดือน ตุลาคม 2563
เดือน พฤศจิกายน 2563
เดือน ธันวาคม 2563ปี 2564
เดือน มกราคม 2564
เดือน กุมภาพันธ์ 2564
เดือน มีนาคม 2564
เดือน เมษายน 2564
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน สิงหาคม 2564
เดือน กันยายน 2564
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564ปี 2565
เดือน มกราคม 2565
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม 2565
เดือน เมษายน 2565
เดือน พฤษภาคม 2565

เดือน มิถุนายน 2565
เดือน กรกฎาคม 2565
เดือน สิงหาคม 2565
เดือน กันยายน 2565
เดือน ตุลาคม 2565
เดือน พฤศจิกายน 2565
เดือน ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์