• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

วิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 17 มิ.ย. 2565 อ่าน [41]

...
ปี 2562
เดือน มกราคม 2562

เดือน กุมภาพันธ์ 2562
เดือน มีนาคม 2562
เดือน เมษายน 2562
เดือน พฤษภาคม 2563
เดือน มิถุนายน 2562
ดือน กรกฎาคม 2562
เดือน สิงหาคม 2562
เดือน กันยายน 2562
เดือน ตุลาคม 2562
เดือน พฤศจิกายน 2562
เดือน ธันวาคม 2562

ปี 2563
เดือน มกราคม 2563

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
เดือน มีนาคม 2563
เดือน เมษายน 2563
เดือน พฤษภาคม 2563
เดือน มิถุนายน 2563
เดือน กรกฎาคม 2563
เดือน สิงหาคม 2563
เดือน กันยายน 2563
เดือน ตุลาคม 2563
เดือน พฤศจิกายน 2563
เดือน ธันวาคม 2563

ปี 2564
*** สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ปิดระบบ จึงไม่มีข้อมูลในเดือน ม.ค.-เม.ย. 64**
เดือน พฤษภาคม 2564
เดือน มิถุนายน 2564
เดือน กรกฎาคม 2564
เดือน สิงหาคม 2564
เดือน กันยายน 2564
เดือน ตุลาคม 2564
เดือน พฤศจิกายน 2564
เดือน ธันวาคม 2564

ปี 2565
เดือน มกราคม 2565

เดือน กุมภาพันธ์ 2565
เดือน มีนาคม 2565
เดือน เมษายน 2565
เดือน พฤษภาคม 2565
เดือน มิถุนายน 2565
เดือน กรกฎาคม 2565
เดือน สิงหาคม 2565
เดือน กันยายน 2565
เดือน ตุลาคม 2565
เดือน พฤศจิกายน 2565
เดือน ธันวาคม 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์