• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs,KHONKAEN

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) " ข้าวทับทิมชุมแพ ขอนแก่น"

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 5 เม.ย. 2562 อ่าน [15]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์