• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

กลับมาอีกครั้ง... กับกิจกรรม Workshop 6 วันเต็ม!!! เพื่อผู้ประกอบการเกษตรและอาหารไทย บินไปไกลสู่ตลาดโลก?

17 มิ.ย. 2565 อ่าน [2]

...
??กลับมาอีกครั้ง... กับกิจกรรม Workshop 6 วันเต็ม!!! เพื่อผู้ประกอบการเกษตรและอาหารไทย?????????????? บินไปไกลสู่ตลาดโลก??
????เปิดรับสมัครแล้ว ????
?โครงการสัมมนาฯหลักสูตร "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก" รุ่นที่ 3 ภายใต้นโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด"?
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทยทุกท่านที่สนใจด้านการค้าออนไลน์สู่ตลาดต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการสัมมนาหลักสูตร "เกษตรทันสมัย พาณิชย์ขายให้ ออนไลน์ทั่วโลก” รุ่นที่ 3 ภายใต้นโยบาย "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" โครงการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพผลักดันยอดขาย และได้เรียนรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดในการทำการค้าออนไลน์สู่ต่างประเทศอย่างครบวงจร ถึง 6 วันเต็ม! ????
?? เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565
??คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทยที่มีสินค้าศักยภาพเป็นของตนเอง
2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือเป็นสมาชิก Young smart farmer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ในระดับดี
?? ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกและประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ผ่านเว็บไซต์ หรือ Facebook ของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
? เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!! ?
***รับจำนวนจำกัด?***
?????????????? สำหรับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหารไทย เพียง 100 ท่านเท่านั้น ?
??วันและเวลาในการถ่ายทอดสด
วันที่ 18-20 และ 25-27 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.30 - 17.00 น.
??สถานที่
???? ?? ?? ?? ?? สด เรียนออนไลน์ ผ่าน Webinar (ระบบ Zoom)
?? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 065-6563936, 093-2582469
สนใจสมัคร กด
????????????
https://forms.gle/GcmxaVH2htHDNjnE9

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์