• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้เกษตรกร

1 มิ.ย. 2565 อ่าน [3]

...
เว็บไซต์ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ ให้เกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าไปสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับไม้เศรษฐกิจ จากกรมป่าไม้
?? กรมป่าไม้เชิญชวนเกษตรกร ประชาชน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ หรือผู้ที่สนใจลงทุนปลูกไม้เศรษฐกิจ
สามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://site-matching.forest.go.th
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ
จัดทำโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ส่งมอบให้กับกรมป่าไม้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
?? โดยเว็บไซต์ดังกล่าวสามารถเข้าได้ทั้งอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์
แบ่งการใช้งานเป็น 8 หัวข้อหลัก ได้แก่ พื้นที่ปลูกไม้มีค่า ชนิดไม้มีค่า แปลงส่งเสริมปลูกป่า ประกาศขายไม้ ประกาศซื้อไม้ แหล่งรับซื้อไม้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลทางวิชาการ
คู่มือการใช้งาน >> https://shorturl.asia/HosXm

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์