• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

Conference เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม เทศกาลชวนชิมมะม่วงส่งออกนอก ประจำปี 2565 ร่วม

21 เม.ย. 2565 อ่าน [3]

...
วันนี้ (20 เม.ย 65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยนายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายนิยุทธ์ สีบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด จัดประชุมหารือผ่านระบบ Zoom Conference เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรม เทศกาลชวนชิมมะม่วงส่งออกนอก ประจำปี 2565 ร่วมกับ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และ บริษัท สวิฟท์ จำกัด ผู้รับซื้อมะม่วงส่งออกนอก เพื่อวางแผนการซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ มะม่วงแก้วขมิ้น และมะม่วงเขียวเสวย ที่จะออกในฤดู ประมาณ 50 ตั้น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ซื้อและ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์