• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ

18 เม.ย. 2565 อ่าน [3]

...
ขอเชิญผู้ประกอบการที่กำลังต้องการผู้ให้คำปรึกษาด้านโลจิสติกส์และมองหาบริษัทขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ "โครงการศูนย์ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ" ให้บริการเคลื่อนที่สัญจรไปตามภูมิภาค ณ จังหวัดหนองคาย!! ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัล นาคารา หนองคาย จังหวัดหนองคาย กิจกรรมภายในศูนย์ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่
1. การให้คำแนะนำ/ปรึกษาด้านโลจิสติกส์แก่ผู้ประกอบการ ในหัวข้อ ดังนี้
- เอกสารสำหรับการส่งออก
- การขนส่งสินค้าทั่วไประหว่างประเทศ
- การขนส่งสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
- การขนส่งสินค้าอาหารและเกษตรแปรรูประหว่างประเทศ
- การขนส่งสำหรับ E-Commerce ระหว่างประเทศ
- การขนส่งสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
- การขนส่งสินค้าภายในประเทศ
- การให้บริการคลังสินค้าแบบครบวงจร
2. การจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาคในรูปแบบ Hybrid ใน 3 กลุ่มผู้ให้บริการได้แก่
- ผู้ให้บริการด้านการขนส่งสำหรับ E-commerce ระหว่างประเทศ
- การขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- คลังสินค้าแบบครบวงจร .....สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.tradelogistics.go.th/cross สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 046 6688, 080-229-4499 หรือ 02 507 8419 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์