• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)

7 เม.ย. 2565 อ่าน [2]

...
วันนี้ (5 เม.ย. 65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
โดยนายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น (Focus Group)
ประกอบการศึกษากฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมดิจิทัล
ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นกฎหมายที่ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนธุรกิจ SME ให้สามารถแข่งขันทางการค้าได้ในระดับสากล

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์