• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น เข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

1 เม.ย. 2565 อ่าน [4]

...
วันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมการติดตามและประเมินผลนวัตกรและการดำเนินโครงการ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและต้นแบบแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และนวัตกรชุมชน ภายใต้แผนงาน ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ซึ่งมีโครงการที่พัฒนาข้าวทับทิมชุมแพ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาแป้งข้าวทับทิมชุมแพเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบอาหาร โดยใช้นวัตกรรมเครื่องอบแห้งคุณภาพสูง กลุ่มแปรรูปข้าว ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2) ชุมชนนวัตกรรมพร้อมใช้เครื่องทำแป้งข้าวคุณภาพสูงเพื่อการแปรรูปแป้ง ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตแผ่นข้าวเขียบด้วยเครื่องตำข้าวอัตโนมัติและระบบอบแห้ง ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการนำนวัตกรรมมาใช้แปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ้น สร้างรายได้ให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์