• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ.2566-2570

31 มี.ค. 2565 อ่าน [1]

...
พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ.2566-2570
วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น โดยกลุ่มยุทธ์ศาสตร์เเละเเผนงาน เข้าร่วมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับทบทวนและแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 ตามคำสั่งจังหวัดขอนเเก่นที่161/2565 ลงวันที่15 มกราคม2564 เรื่องเเก้ไขคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขอนเเก่น 2566-2570 โดยพาณิชย์จังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงานของประเด็นพัฒนาที่1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเเละการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูงโดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์