• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

“ให้ปลาหนึ่งตัว มีกินแค่หนึ่งวัน แต่สอนวิธีจับปลา มีกินตลอดไป”

31 มี.ค. 2565 อ่าน [2]

...
จบลงไปแล้วสำหรับการจัดฝึกอบรม “ส่องกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก” กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการตลาด เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการตลาด โครงการพัฒนาระบบตลาดกลุ่มจังหวัดแบบหลายช่องทาง ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 30 มีนาคม 2565 ณ กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท (Green Hotel & Resort) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นในฐานะผู้จัดการฝึกอบรมฯ ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน โดยได้รับความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดฯ (ร้อยแก่นสารสินธุ์) สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูจังหวัดฯ สำนักงาน กศน. จังหวัดฯ หอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดฯ ฯลฯ และผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดทางธุรกิจและผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางการตลาดออนไลน์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์