• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่นน จัดอบรม "ส่องตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก"

28 มี.ค. 2565 อ่าน [4]

...
พาณิชย์ฯขอนแก่นน จัดอบรม "ส่องตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก"
 
วันนี้ (28 มี.ค. 65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร "ส่องตลาดออนไลน์ ปั้นยอดขายสู่ระดับโลก" โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธาน นายชาญยุทธ วันดี กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงด้านการตลาด เพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการตลาด สร้างความมั่นใจและสร้างภาพลักษณ์ เสริมสร้างความมั่นใจและสร้างสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจ เป็นแรงใจให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กาฬสินธุ์  ขอนแก่น  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 ระยะเวลา 3 วัน ณ โรงแรม กรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้  ความสามารถ ความเชี่ยวญาญและประสบการณ์ด้านการตลาดที่หลากหลายเนื้อหาหลักสูตรให้ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์(Online Marketing) โดยมุ่งเน้นพัฒนาศักนภาพผู้ประกอยการในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบผสมระหว่างทฤษฎี (Theory) การปฏิบัติ(Workshop) และกรณีย์ตัวอย่าง (Case Study) เพื่อผู้ประกอบการได้นำไปวางแผนและปรับใช้ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์