• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออก อำเภอบ้านแฮด

22 มี.ค. 2565 อ่าน [3]

...

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายสุระชัย วิชาชัย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการการค้า ลงพื้นที่พบกับนายบุญส่วน แก้วไพฑูรย์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกอำเภอบ้านแฮด ณ ที่ทำการแปลงใหญ่มะม่วง ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมในฤดูกาลมะม่วงผลผลิตออกสู่ตลาด โดยประธานกลุ่มฯ ได้ให้ข้อมูลว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการส่งออกอำเภอบ้านแฮด มีสมาชิกทั้งหมด 63 ราย มีพื้นที่ปลูกมะม่วงจำนวน 1,530 ไร่ คาดว่าผลผลิตที่ออกสู่ตลาดในปี 2565 จำนวน 450 ตัน (ปี 2564 ผลผลิตจำนวน 900-1,000 ตัน) ซึ่งในปีนี้ทางกลุ่มฯ คาดการณ์ว่าสามารถจำหน่ายมะม่วงได้ตามปกติ ไม่ประสบปัญหามะม่วงล้นตลาด หรือราคาตกต่ำแต่อย่างใด เนื่องจากปีนี้อากาศหนาว ทำให้ดอกบาน และติดผลมะม่วงน้อยลง จึงทำให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยช่องทางการตลาดของกลุ่มฯ ได้แก่บริษัทคู่ค้าที่ส่งออก จำนวน 3 ราย, ห้างแม็คโครขอนแก่นและภาคอีสาน, ขายออนไลน์ ออฟไลน์ผ่านไปรษณีย์ไทย, และพ่อค้าแม่ค้าทั่วไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์