• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์

18 มี.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 17 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม ปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ประมงจังหวัดขอนแก่น เกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และเทศบาลตำบลบึงเนียม ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์ จำนวน 2 แห่ง คือ 1) หจก. ฟาร์มเทพารักษ์ ขอนแก่น พบว่าสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เฉลี่ย กก. ละ 30 สตางค์ โดยซื้อมาจากซีพีเอฟท่าพระ 2) บริษัท พันธ์ทวี คอร์ปอเรชั่น จำกัด พบว่าจำหน่ายเฉพาะอาหารปลา มีเพียงพอต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ยังไม่มีการขึ้นราคา โดยซื้อมาจากซีพีเอฟวังน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์