• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดตลาดพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน (MOC ขายถูก) ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

9 มี.ค. 2565 อ่าน [3]

...
(4 มี.ค.65) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น จัดตลาดพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
(MOC ขายถูก) ครั้งที่ 7 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
มีเกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 14 ราย
มีสินค้าผัก ผลไม้ ผักอินทรีย์ ไก่ย่าง ไก่ไร้เก๊าฑ์ ไข่ไก่ หมูเนื้อแดง (กก.ละ129 บาท)
อาหารทะเลสด เช่น หมึกไข่ ปูเนื้อ หอยแครง หอยแมลงภู่
และ ปลานิล ปลาส้ม จิ้งหรีดทอด ข้าวสาร
ขนมถ้วย ขนมปลากริมไข่เต่า เครื่องประดับงานฝีมือ
ได้รับการตอบรับจากผู้มาขอรับบริการและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
รวมการจำหน่าย 7 ครั้ง มูลค่า 587,625 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์