• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมงานนิทรรศการเรื่องข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)ขอนแก่น

9 มี.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 4 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมนายรณชัย ช่างศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว และศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จัดนิทรรศการเรื่องข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ) เพื่อร่วมต้อนรับนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะผู้ศึกษาดูงานหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ที่เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมข้าวทับทิมชุมแพ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ของแก่น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์