• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น เข้าร่วม ประชุมรื่อง หลักสูตร Sandbox ด้าน E-commerce

9 มี.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อเสนอแนะ ร่วมกับ ดร.กนกอร บุญมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และดร.วรพนธ์ จันทรธีระยานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ณ ห้องประชุมประภากร 2 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง หลักสูตร Sandbox ด้าน E-commerce ตามนโยบายของสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรการตลาดดิจิทัล ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจ ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์