• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

เชิญชวนผู้ประกอบการ GI ไทย ที่มีความสนใจในการพัฒนา Brand ของต้นสมัครเข้าร่วม กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ 5

9 มี.ค. 2565 อ่าน [2]

...
เชิญชวนผู้ประกอบการ GI ไทย
ที่มีความสนใจในการพัฒนา Brand ของต้นสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทยรุ่นที่ 5 (IDEA LAB 5 : Thai Brand Incubation Program) ภายใต้แนวคิด “Local Brand Building for Global Market” ?? สร้างมูลค่าให้กับธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ตามรูปแบบ BCG Economy Model เพื่อสร้างแบรนด์ภูมิภาคให้เป็นแบรนด์ต้นแบบประจำท้องถิ่น ให้แบรนด์ไทยเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก มุ่งยกระดับสู่การเป็นแบรนด์ BCG Heroes ??
---------------------------------------------------
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการใน 3 กลุ่มสินค้า
1) สินค้าเกษตร-อาหาร
2) สินค้าสุขภาพ-ความงาม
3) สินค้าไลฟ์สไตล์และหัตถกรรม
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม IDEA LAB 5
??กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ https://bit.ly/3plfUYh
?? กิจกรรมสัมมนาและกิจกรรมเชิงลึก https://bit.ly/3Ma4ErE
---------------------------------------------------
โอกาสสำคัญในการพัฒนาทักษะและความรู้ อาทิ
??แนวโน้มผู้บริโภคและตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
??การสร้างแบรนด์ในยุค Next Normal
??การตลาดดิจิทัล และช่องทางการตลาดออนไลน์
??การเจาะลึกผู้บริโภคและการออกแบบประสบการณ์ให้แก่ผู้บริโภค
??การพัฒนากลยุทธ์การสร้างแบรนด์
??การออกแบบการสื่อสาร ภาพลักษณ์ เรื่องราว และเนื้อหาของแบรนด์
??ฯลฯ
??เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 22 มีนาคม 2565
??ฟรี!!ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์