• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น ร่วมหารือการขับเคลื่อนระบบการขนส่งทางราง

24 ก.พ. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์ขอนแก่น ต้อนรับและหารือกับคณะเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการวางแผนและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางเพื่อเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ไปยังประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ไว้เป็นทางเลือกในการลดต้นทุนและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกของจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์