• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์ฯขอนแก่น จับมืออบต.ภูเวียง ประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน

24 ก.พ. 2565 อ่าน [3]

...
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายนิยุทธ์ สืบสาย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยมีนางสาวนิภาพร กงชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ดร.วรพนธ์ จันทรธีระยานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือการพัฒนาตลาดศาลเจ้าจอมนรินทร์ (ศาลปู่จอม) ให้เป็นตลาดชุมชน รองรับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์