• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขอรับตรา T Mark ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 2

22 ก.พ. 2565 อ่าน [2]

...
กิจกรรม " T MARK ONLINE CLINIC" ให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวในรูปแบบออนไลน์ พร้อมแนะนำเทคนิคการรับสมัคร T Mark เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันในตลาดการค้าโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ โดยร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ และ Exim Bank โดยมีหัวข้อให้คำปรึกษาดังนี้
1. คลินิก T Mark
2. คลินิก มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001 -2563)
3. คลินิก มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว
4. คลินิก การเป็นสมาชิกกรมฯ (DITP 1169)
5. คลินิก การดำเนินงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (CSR-DIW Clinic)
6. คลินิก สินเชื่อเพื่อการลงทุน/สินเชื่อเพื่อขยายการผลิต (EXIM Bank Clinic)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์