• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

พาณิชย์จับมือไปรษณีย์ไทย ส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการ คุ้มค่า ราคาถูก

7 ก.พ. 2565 อ่าน [6]

...
พาณิชย์จับมือไปรษณีย์ไทย
ส่งสินค้าให้ผู้ประกอบการ คุ้มค่า ราคาถูก
ค่าบริการขนส่งเริ่มต้นที่ 25 บาท
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายชาญยุทธ วันดี
พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
และ เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
มาจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก คุณภาพดี เพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน
ในโครงการ ตลาดพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
(MOC ขายถูก) ครั้งที่ 3
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น
มีร้านค้าเข้าร่วมจำนวน 10 ราย มีรายละเอียด ดังนี้
- 1.ร้านพี่สมัยผักสดและผลไม้ = 5,000 บาท
- 2.ร้านผักอินทรีย์ซำสูง = 3,000 บาท
- 3.ไก่ย่างดอกไม้ฟาร์ม = 10,000 บาท
- 4.ไก่ไร้เก้าฑ์ = 1,500 บาท
- 5.ไข่ไก่จำนวน 105 แผง = 9,975 บาท
- 6.หมูเนื้อแดงจำนวน 150 กก. = 22,500 บาท
- 7.ร้านหมูณัฐ = 7,685 บาท
- 8.ร้านขายปลานิล = 3,000 บาท
- 9.ข้าวสาร 80 กก. = 2,000 บาท
-10.ร้านปลากริมไข่เต่า = 1,500 บาท
รวมยอดการจำหน่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 66,160 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์