• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ตลาดพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน (MOC ขายถูก)

1 ก.พ. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
และ เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
มาจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก คุณภาพดี เพื่อลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชน
ในโครงการ ตลาดพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน (MOC ขายถูก)
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น มีรายละเอียด ดังนี้
1.นำผู้ประกอบการร้านดอกไม้ฟาร์มไก่ย่างเขาสวนกวาง จำนวน 250 ตัว
มาจำหน่ายเป็นไก่ยาง 100 ตัว (90 บาท) ไก่สด จำนวน 50 ตัว (50 บาท) ไก่หมัก จำนวน 100 ตัว (65 บาท)
ยอดรวมในการจำหน่ายไก่เป็นจำนวนเงิน 18,000 บาท
2.นำผู้ประกอบการร้านหมู จำนวน 100 กิโลกรัม
มาจำหน่ายเป็นหมูเนื้อแดงในราคา กิโลกรัมละ 150 บาท
บรรจุถุงละ 1 กก. ยอดรวมในการจำหน่ายหมูเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท
3.นำผู้ประกอบการร้านข้าวหอมมะลิ จำนวน 150 กิโลกรัม
บรรจุถุงละ 1 กก. (ข้าวหอมมะลิ ตราเพชร)มาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 25 บาท
ยอดรวมในการจำหน่ายข้าวหอมมะลิเป็นจำนวนเงิน 3,750 บาท
4.นำผู้ประกอบการร้านไข่ไก่ จำนวน 150 แผง (ไข่เบอร์ 2)
(1แผง บรรจุไข่ 30 ฟอง) มาจำหน่ายในราคาแผงละ 99 บาท
ยอดรวมในการจำหน่ายไข่ไก่เป็นจำนวนเงิน 14,850 บาท
5.นำผู้ประกอบการร้านไก่ไร้เก๊าท์ จำนวน 35 ชุด
บรรจุชุดละ 2 กก. มาจำหน่ายเป็นชุด ในราคาชุดละ 200 บาท
ยอดรวมในการจำหน่ายไก่ไร้เก๊าท์เป็นจำนวนเงิน 7,000 บาท
6.นำผู้ประกอบการร้านปลานิลซำสูง จำนวน 50 กิโลกรัม
มาจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 50-70 บาท (ขึ้นอยู่กับขนาดตัว)
ยอดรวมในการจำหน่ายปลานิลเป็นจำนวนเงิน 3,100 บาท
7.นำผู้ประกอบการร้านผักสดซำสูง มาจำหน่ายในราคา ถุงละ 20-50 บาท
ยอดรวมในการจำหน่ายผักซำสูงเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท
8.นำผู้ประกอบการร้านพี่สมัยผักสดและผลไม้
มาจำหน่ายในราคาถุงละ 20-50 บาท
ยอดรวมในการจำหน่ายผักและผลไม้เป็นจำนวนเงิน 6,900 บาท
รวมยอดการจำหน่ายทั้งสิ้น เป็นจำนวนเงิน 71,600 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์