• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

ปรึกษาหารือ เรื่องการส่งเสริมผู้ประกอบการ , อบรมให้ความรู้ , ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น แปรรูปปลา , ปุ๋ยชีวภาพ

14 ม.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันนี้ (13 มกราคม 2565)
นางปิยวรรณ โยมา ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
ให้การต้อนรับคณะนายก อบต. อำเภอภูเวียง และ อำเภอภูผาม่าน ปรึกษาหารือ เรื่องการส่งเสริมผู้ประกอบการ , อบรมให้ความรู้ , ผลิตภัณฑ์แปรรูป เช่น แปรรูปปลา , ปุ๋ยชีวภาพ
ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดและด้านการท่องเที่ยว

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์