• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น

Office of Provincial Commercial Affairs Khonkaen

จุรินทร์ โชว์"ศักยภาพส่งออก" พฤศจิกายน +24.7% ได้ดุลการค้า รวม 11 เดือนปีนี้ได้ 7.7 ล้านล้านบาท +16.4%

21 ธ.ค. 2564 อ่าน [2]

...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30 น.
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ แถลงข่าวตัวเลขการส่งออก เดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายจุรินทร์ กล่าวว่า
ตัวเลขการส่งออกเดือนพฤศจิกายน
การส่งออกของไทยมีมูลค่า 23,647.9 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 783,425 ล้านบาท+24.7% และดุลการค้าเดือนพฤศจิกายน เกินดุล 23,745 ล้านบาท ตัวเลขการส่งออก 11 เดือน มูลค่ารวม 246,243.2 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็น 7,731,391 ล้านบาท หรือประมาณ 7.73 ล้านล้านบาท
เป็นบวก 11 เดือน 16.4%
สำหรับหมวดส่งออกสำคัญ 3 หมวด ประกอบด้วย หมวดสินค้าเกษตร หมวดสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และหมวดอุตสาหกรรม
1.หมวดสินค้าเกษตร +14.2% เป็นบวก 13 เดือนต่อเนื่องติดต่อกัน มูลค่าเดือนพฤศจิกายน 68,462 ล้านบาท
ทุเรียนสด +138.9% ขยายตัวดีมากในตลาดจีนและเกาหลีใต้
มะม่วงสด +48.6% ขยายตัวดีมากในตลาดมาเลเซีย เกาหลีใต้ เมียนมา ญี่ปุ่นและลาว
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง บวก 13 เดือนต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน +48.6% ขยายตัวดีมาก ในตลาดจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้และมาเลเซีย
ลำไยสด เดือนพฤศจิกายน +24.7% เป็นบวก6 เดือนต่อเนื่อง ขยายตัวดีในตลาดจีน ฮ่องกง เวียดนาม มาเลเซียและฟิลิปปินส์
ยางพารา เดือน +23.5% เป็นบวก 14 เดือนต่อเนื่อง
2.หมวดสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร ภาพรวม +21.2% เดือนพฤศจิกายนขยายตัวเดือนที่ 9 ต่อเนื่อง สินค้าสำคัญเช่น
น้ำตาลทราย เดือนพฤศจิกายน +74%
ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป +34.5% บวกเดือนที่ 2 ติดต่อกัน
และอาหารสัตว์เลี้ยง บวกเป็นเดือนที่ 27 โดยเดือนพฤศจิกายน +25.9%
หมวดสินค้าอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน +23.1% ขยายตัวต่อเนื่อง 9 เดือนติดต่อกัน
ตัวอย่างเช่น
สินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ ปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น +72.9% เป็นบวก 10 เดือนต่อเนื่อง
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เป็นบวก 12 เดือนต่อเนื่อง เดือนพฤศจิกายน +51.9%
อัญมณีและเครื่องประดับ +24.9% เป็นบวกเดือนที่ 9 ติดต่อกัน
แผงวงจรไฟฟ้า +26.7% บวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 12
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ บวก 12 เดือนต่อเนื่อง +19.9%
รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ + 13 เดือนต่อเนื่อง เป็น +12%
เฉพาะเรื่องการตลาด ขยายตัวสูง 10 อันดับแรกประกอบด้วย
เอเชียใต้ +66% อาเซียน +55.1% ตะวันออกกลาง +40.7% เกาหลีใต้ +30.6% สภาพยุโรป +30.2% รัสเซียและกลุ่มประเทศ CSI +27.3% จีน +24.3% ไต้หวัน +24.2% สหรัฐฯ +20.5%และทวีปแอฟริกา +18.4%
ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนให้การส่งออกเดือนพฤศจิกายนดีขึ้นถึง 24.7%
ประการที่หนึ่ง การส่งเสริมการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ในทุกรูปแบบร่วมกับภาคเอกชนในรูป กรอ.พาณิชย์ (คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์)
ประการที่สอง การบริโภคฟื้นตัวต่อเนื่องในหลายประเทศ
ประการที่สาม การขยายตัวของภาคการผลิตทั่วโลก ดัชนี PMI (ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ภาคการผลิตโลก เหนือระดับ 50 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 11 ส่งผลให้ขายดีขึ้น
ประการที่สี่ ค่าเงินบาทยังอ่อนค่าอยู่ จะช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาได้ในตลาดโลก
ประการการที่ห้า การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งสินค้าเกษตร น้ำมันดิบ โลหะเป็นปัจจัยบวกต่อการส่งออก ทำให้ราคาในตลาดโลกสูงขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์